[vc_row css=”.vc_custom_1573115613030{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 120px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 40px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 35px !important;border-left-color: #e2e5ef !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e2e5ef !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e2e5ef !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e2e5ef !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 10px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1573115613032{margin-bottom: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1573115613034{margin-bottom: 50px !important;padding-bottom: 0px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573115613036{margin-right: 5px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 5px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_column width=”1/3″][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-analysis” style=”icon_left” style_tablet=”icon_top” title=”تحلیل داده ها” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_margins=”-6px 0px 2px 0px” shape_gradient_1=”#ffaf00″ shape_gradient_2=”#ff6849″ icon_color=”#3e4a59″ title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff6849″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1586433701457{padding-bottom: 20px !important;}”]تجزیه و تحلیل داده ها مبحثی است که امروزه به علت وجود انبوه داده ها از زمان بکار گیری کامپیوتر و به خصوص استفاده از اینترنت محبوبیت زیادی در بین افراد پیدا کرده است[/rb_sc_service][/vc_column][vc_column width=”1/3″][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-data” style=”icon_left” style_tablet=”icon_top” title=”وب آنالیتیکس” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_margins=”-6px 0px 2px 0px” shape_gradient_1=”#ffaf00″ shape_gradient_2=”#ff6849″ icon_color=”#3e4a59″ title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff6849″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1586433272854{padding-bottom: 20px !important;}”]آنالیتیکس ابزار مهمی برای کشف تفسیر و ارتباط بین الگو های معنادار در ترافیک وب سایت ها میباشد که بطور گسترده توسط کاربران استفاده میشود.[/rb_sc_service][/vc_column][vc_column width=”1/3″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116643927{padding-bottom: 40px !important;}”][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-startup-a” style=”icon_left” style_tablet=”icon_top” title=”تبلیغات رسانه ای” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_margins=”-6px 0px 2px 0px” shape_gradient_1=”#ffaf00″ shape_gradient_2=”#ff6849″ icon_color=”#3e4a59″ title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff6849″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center”]رسانه ی تبلیغاتی برای یک پیام انگیزاننده دست به تولید محتوا خواهد زد . پیام تبلیغاتی میتواند به صورت متن صدا عکس و ویدئو از طریق رسانه های مختلف به سمع و نظر مخاطب برسد.[/rb_sc_service][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1571655786799{padding-top: 200px !important;}” offset=”vc_col-md-5″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1571655786809{padding-top: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1571655786807{padding-top: 50px !important;}”][rb_sc_text subtitle=” نکته” subtitle_pos=”above” title=”دریافت مشاوره چه ضرورتی دارد؟” button_title=”نیاز به مشاوره دارم” show_divider=”1″ customize_size=”1″ subtitle_size=”14px” subtitle_lh=”14px” title_size=”40px” title_margin=”62px” button_size=”small” button_margin=”30px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″ button_type=”simple” customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”30px”]یک مشاور بازاریابی خوب میتواند به افراد و شرکت ها کمک کند تا درست تصمیم بگیرند و عمل کنند .  به فرآیند تغییر رفتار و بهبود مشکلات آنها سرعت بخشد و از هدر رفتن نیروها جلوگیری کند .[/rb_sc_text][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-7″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1561454984197{margin-top: 40px !important;}”][rb_sc_icons_wheel style=”hexagon” autoplay=”1″ customize_size=”1″ shape_size=”145px” icons_size=”70px” icon_gradient_1=”#47dac2″ icon_gradient_2=”#47dac2″ active_icon_gradient_1=”#ffffff” active_icon_gradient_2=”#ffffff” active_shape_gradient_2=”#ffaf02″ icon_shape_bg=”#ffffff” subtitle_color=”#ffaf00″ title_color=”#3e4a59″ circle_color=”#d6d6db” customize_size_mobile=”1″ shape_size_mobile=”80px” icons_size_mobile=”36px” values=”%5B%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-trophy%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%22%2C%22description%22%3A%22%C2%AB%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%8C%20%D8%B5%D8%AF%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%8C%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF.%C2%BB%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-research%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84!%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%22%2C%22description%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%9F%5Cn%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%20%DA%86%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%D8%A7%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F%5Cn%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF%D8%9F%5Cn%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F%5Cn%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%AC%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F%5Cn%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%9F%5Cn%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-promotion%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%22%2C%22description%22%3A%22%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%20%DB%8C%D8%A7%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF.%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%DA%86%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D9%87%D8%B1%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-presentation%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%22%2C%22description%22%3A%22%D8%B3%D8%A6%D9%88%20(%D8%A8%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88)%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%20%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A8%20%D9%88%20%D9%8A%D8%A7%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%20%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA.%20%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%AC%20%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%8C%20%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AF.%5Cn%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-security%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D8%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%88%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D9%86%D9%81%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF.%20%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2%20%D9%87%D9%85%20%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87…%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-banner%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%AD%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%20%D9%88%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” bg_position=”top” particles=”1″ particles_width=”420px” particles_height=”100%” particles_hide=”1500″ particles_start=”top_right” particles_speed=”3″ particles_size=”80″ particles_count=”0.5″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1573116234489{margin-top: -90px !important;padding-top: 100px !important;padding-bottom: 115px !important;background-image: url(https://arvintabligh.com/wp-content/uploads/2019/10/01_1-1.png?id=3735) !important;}” particles_image=”53″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116234494{padding-top: 1px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-6″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562651321407{margin-top: 70px !important;}”][rb_sc_image bg_hover=”3d” speed=”700″ customize_align_portrait=”1″ image=”17″ custom_styles_landscape=”.vc_custom_1573116295249{padding-top: 100px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116295252{padding-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column bg_position=”bottom” animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ css=”.vc_custom_1577179018050{padding-top: 290px !important;padding-right: 80px !important;padding-left: 0px !important;}” offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-6″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1577179018057{padding-top: 70px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1577179018060{padding-top: 50px !important;padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_text subtitle=”نکته :” subtitle_pos=”above” title=”اهمیت ویژه دیجیتال مارکتینگ” show_divider=”1″ customize_size=”1″ subtitle_size=”14px” subtitle_lh=”14px” title_size=”40px” title_margin=”62px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”30px”]اهمیت استفاده از تبلیغات دیجیتال اکنون بر هیچ کس پوشیده نیست علاوه بر رشد سریع این حوزه این نکته نیز قابل اهمیت است که بزودی تمامی کسب و کار های سنتی به شکلی از بازاریابی دیجیتال نیاز خواهند داشت .[/rb_sc_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1577183535989{border-right-width: -45px !important;padding-top: 26px !important;}”][vc_column_inner width=”2/6″ offset=”vc_col-xs-12″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/6″ css=”.vc_custom_1577181685582{padding-right: 40px !important;padding-left: 0px !important;}” offset=”vc_col-xs-6″][rb_sc_milestone title=”مشتریان راضی” count=”985″ symbol=”” customize_align=”1″ alignment=”right” customize_size=”1″ count_size=”40px” title_size=”17px” main_shape_gradient_1=”#f89516″ main_shape_gradient_2=”#ff6b46″ icon_shape_gradient_1=”#f89516″ icon_shape_gradient_2=”#ff6b46″ icon_gradient_1=”#3e4a59″ icon_gradient_2=”#3e4a59″ number_gradient_1=”#ffaf00″ number_gradient_2=”#ffaf00″ title_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ alignment_mobile=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/6″ css=”.vc_custom_1577181597632{border-right-width: 0px !important;border-left-width: 1px !important;border-left-color: #d8dbde !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #d8dbde !important;border-right-style: solid !important;}” offset=”vc_col-xs-6″][rb_sc_milestone title=”پروژه های موفق” count=”142″ symbol=”عدد” customize_align=”1″ alignment=”right” customize_size=”1″ count_size=”40px” title_size=”17px” main_shape_gradient_1=”#f89516″ main_shape_gradient_2=”#ff6b46″ icon_shape_gradient_1=”#f89516″ icon_shape_gradient_2=”#ff6b46″ icon_gradient_1=”#3e4a59″ icon_gradient_2=”#3e4a59″ number_gradient_1=”#ffaf00″ number_gradient_2=”#ffaf00″ title_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ alignment_mobile=”center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” particles=”1″ particles_width=”50%” particles_height=”100%” particles_size=”70″ particles_count=”2″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1570451116272{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 14px !important;background-image: url(https://arvintabligh.com/wp-content/uploads/2019/10/01_2.png?id=3722) !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1570451116273{padding-bottom: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1570451116275{padding-top: 0px !important;}” particles_image=”3650″][vc_column width=”1/2″ animation_load=”grow_left” animation_duration=”500″ css=”.vc_custom_1577179402609{padding-top: 80px !important;padding-right: 0px !important;padding-left: 50px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1577179402619{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_text title=”استراتژی های بازاریابی” button_title=”نیاز به راهنمایی بیشتر دارید ؟” show_divider=”1″ customize_size=”1″ title_margin=”62px” button_margin=”41px” custom_title_color=”#ffffff” custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color=”rgba(255,255,255,0.8)” custom_font_color_hover=”#ffffff” custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″ button_type=”custom” btn_font_color=”#ffffff” btn_font_color_hover=”#3e4a59″ btn_bg_color=”#ffaf00″ btn_bg_color_hover=”#ffffff” btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”30px”]استراتژی بازاریابی موفق راه های کارآمدی را برای دستیابی  به مشتریان ارائه میدهد و نهایتا موجب افزایش وفاداری خریداران به محصولات و خدمات میشود . تمرکز بر فرصت ها باعث افزایش فروش خواهد شد .[/rb_sc_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ animation_load=”fade_left” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1570451123601{padding-top: 130px !important;}”][rb_sc_image bg_hover=”3d” image=”3374″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1570451450239{padding-top: 70px !important;padding-bottom: 140px !important;background-image: url(https://arvintabligh.com/wp-content/uploads/2019/10/01_3.png?id=3727) !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1570451450244{padding-top: 0px !important;}”][vc_column animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1561460301441{padding-top: 40px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1561460301444{padding-bottom: 30px !important;}”][rb_sc_text subtitle=”شرکت آروین پروژه تجارت” title=”ساختار ما” button_title=”دپارتمان بازاریابی” show_divider=”1″ customize_size=”1″ title_margin=”62px” button_margin=”41px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#3e4a59″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#9fa5ae” divider_color=”#ffaf00″ button_type=”custom” btn_font_color=”#ffffff” btn_font_color_hover=”#3e4a59″ btn_bg_color=”#ffaf00″ btn_bg_color_hover=”#ffffff” btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”30px”]تیم با تجربه آروین پروژه تجارت از سال 1390 فعالیت تخصصی خود را در زمینه بازاریابی و توسعه فروش آغاز کرده و طی این سالها با شرکت ها و کارخانجات بزرگی در زمینه افزایش فروش همکاری موفقیت آمیزی داشته و در حال حاضر با استفاده از تجارب متعدد حضور در بازار سنتی و مدرن، در زمینه مشاوره و بهبود مستمر (به خصوص بازاریابی دیجیتال که امروزه حرف اول در دنیای اقتصاد را میزند) برای سازمانها و کسب و کارهای بزرگ و کوچک فعالیت میکند. از جمله برندهایی که با تیم آروین پروژه تجارت همکاری میکنند:

سه سلامت

فروشگاه هلن

فروشگاه اینترنتی ایرانیان

آسان مارکت

موسسه هنری استاد فتحی

شرکت ایده آفرینان آفاق

که میتوانید از خدمات و محصولات این برند های معتبر در قسمت فروشگاه سایت استفاده نمایید.

[/rb_sc_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1561460275485{padding-top: 120px !important;}”][rb_sc_image bg_hover=”3d” customize_align_portrait=”1″ image=”69″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1570451298591{padding-top: 55px !important;}”][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ css=”.vc_custom_1562653222525{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562653222529{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653222531{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-target” title=”مشارکت در فروش” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”17px” title_lh_portrait=”22px” customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1586435497120{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1586435497145{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1586435497155{padding-top: 38px !important;padding-bottom: 38px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1586435497165{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ css=”.vc_custom_1562653255330{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562653255334{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653255337{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-analysis-1″ title=”ارائه گواهی بین المللی” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”17px” title_lh_portrait=”22px” customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1586435477297{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1586435477315{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1586435477324{padding-top: 38px !important;padding-bottom: 38px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1586435477333{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”180″ css=”.vc_custom_1570452115159{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1570452115166{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1570452115168{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-customer-review” title=”تبلیغات و برندسازی” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”17px” title_lh_portrait=”22px” customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1586435451126{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1586435451163{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1586435451173{padding-top: 38px !important;padding-bottom: 38px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1586435451182{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”260″ css=”.vc_custom_1562653319231{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562653319235{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653319237{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-digital-marketing” title=”مشاوره” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_lh=”22px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1586435421040{padding-top: 72px !important;padding-bottom: 73px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1586435421061{padding-top: 58px !important;padding-bottom: 58px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1586435421073{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1586435421084{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1557319146831{padding-bottom: 100px !important;}”][vc_column animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″][rb_sc_text title=”تیم ما” show_divider=”1″ customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margin=”62px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ff6849″ custom_font_color_hover=”#ff6849″ custom_font_list_markers=”#ff6849″ divider_color=”#ffaf00″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center”][/rb_sc_text][rb_sc_our_team columns=”4″ total_items_count=”4″ items_pp=”4″ thumb_size=”medium” hide_meta=”1″ team_hide_meta=”,experience,email,phone,biography,info” titles_color=”#3e4a59″ links_color=”#a2a7ad” text_color=”#747b84″ socials_color=”#c2c7d3″ socials_hover_color=”#ff6849″ background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” custom_styles=”.vc_custom_1571230665189{padding-top: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” bg_position=”top” bg_size=”contain” particles=”1″ particles_width=”25%” particles_height=”100%” particles_hide=”1200″ particles_size=”90″ particles_count=”1″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1572869822681{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 140px !important;background-image: url(https://arvintabligh.com/wp-content/uploads/2019/10/01_5.png?id=3749) !important;}” particles_image=”802″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572869822686{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1572869822683{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column][rb_sc_text title=”محصولات” show_divider=”1″ customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margin=”62px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″][/rb_sc_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1570449061462{padding-top: 25px !important;}”][vc_column_inner width=”1/3″][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-online” icon_shape=”hexagon” title=”طراحی سایت” button_title=”اطلاعات بیشتر” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″]یه منبع موثق همیشه نیازه![/rb_sc_service][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-analysis-1″ icon_shape=”hexagon” title=”ارائه گواهی استاندارد” button_title=”اطلاعات بیشتر” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″ custom_styles=”.vc_custom_1586436110457{padding-top: 50px !important;}”]به رسمیت شناخته شو ![/rb_sc_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1571906426946{margin-top: 50px !important;}”][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-target-1″ icon_shape=”hexagon” title=”برند سازی” button_title=”اطلاعات بیشتر” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″]اسمت رو سر زبونا بنداز ![/rb_sc_service][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-unlink” icon_shape=”hexagon” title=”طراحی لوگو” button_title=”اطلاعات بیشتر” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″ custom_styles=”.vc_custom_1586436001324{padding-top: 50px !important;}”]یه تصویر خاص تورو ذهن ها نگه میداره ![/rb_sc_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1571906431729{margin-top: 50px !important;}”][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-laptop” icon_shape=”hexagon” title=”تبلیغات” button_title=”اطلاعات بیشتر” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″]باید دیده بشی …![/rb_sc_service][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-promotion” icon_shape=”hexagon” title=”سئو” button_title=”اطلاعات بیشتر” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″ custom_styles=”.vc_custom_1586435821603{padding-top: 50px !important;}”]نظم و ترتیب فراموش نشه ![/rb_sc_service][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner content_placement=”top” css=”.vc_custom_1565942673873{padding-top: 130px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ css=”.vc_custom_1572870157119{margin-bottom: 40px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”توضیحات بیشتر” background_color=”#ffffff” text_color=”#242c34″ divider_color=”#ffaf00″ btn_font_color=”#242c34″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#242c34″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffaf00″ button_gradient_2=”#ff6849″ button_hover_gradient_1=”#0dc4a8″ button_hover_gradient_2=”#4f66db” title=”پنل پیامکی” currency=”تومان” price=”298″ price_desc=”/ ماهانه”]ارسال پیامک تبلیغی نامحدود

قابلیت فعال کردن شماره اختصاصی

ارسال پیامک صوتی

ارسال از روی نقشه یا کد پستی

منشی خودکار

ارسال به لیست سیاه

پشتیبانی دائمی

و صدها امکانات دیگر…[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572870162931{margin-top: 15px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”ثبت نام” highlighted=”1″ background_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” divider_color=”#ffaf00″ label_bg=”” btn_font_color=”#644bd1″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”#ffffff” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#644bd1″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffffff” button_gradient_2=”#ffffff” button_hover_gradient_1=”#ffaf00″ button_hover_gradient_2=”#ffaf00″ title=”طراحی سایت” currency=”تومان” price=”889″ price_desc=”/ دائمی” image=”100″]50 کاربران

500 اعضای تیم

ایمیل نامحدود

مدیریت مجوز ها

پشتیبانی برنامه نویس

تست A / B[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”180″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ css=”.vc_custom_1573116456610{margin-bottom: 20px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116456615{margin-top: 50px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”ثبت نام” background_color=”#ffffff” text_color=”#3e4a59″ divider_color=”#ffaf00″ btn_font_color=”#242c34″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#242c34″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffaf00″ button_gradient_2=”#ff6849″ button_hover_gradient_1=”#0dc4a8″ button_hover_gradient_2=”#4f66db” title=”خدمات هاستینگ” currency=”تومان” price=”789″ price_desc=”/ سالانه”]50 کاربران

500 اعضای تیم

ایمیل نامحدود

مدیریت مجوز ها

پشتیبانی برنامه نویس

تست A / B[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”260″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1573116515821{margin-top: 15px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116515823{margin-top: 40px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”توضیحات بیشتر” background_color=”#ffffff” text_color=”#3e4a59″ divider_color=”#ffaf00″ btn_font_color=”#242c34″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#242c34″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffaf00″ button_gradient_2=”#ff6849″ button_hover_gradient_1=”#0dc4a8″ button_hover_gradient_2=”#4f66db” title=”ربات فروشگاهی” currency=”تومان” price=”349″ price_desc=”/ ماهانه”]قابل استفاده برای تمام کسب و کارها

امکان بارگذاری عکس و توضیحات کامل محصول

قابلیت تبلیغ ربات توسط کاربران و درآمدزایی

ارسال گزارشات لحظه ای به ادمین

امنیت بالا

پشتیبانی برنامه نویسی

و صدها امکانات دیگر…[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” particles=”1″ particles_width=”25%” particles_height=”100%” particles_hide=”1200″ particles_start=”top_right” particles_size=”90″ particles_count=”1″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1572869834308{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #fcfdfe !important;}” particles_image=”802″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572869834312{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_column animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″][rb_sc_text title=”آخرین به روز رسانی ها ” show_divider=”1″ customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margin=”62px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ff6849″ custom_font_color_hover=”#ff6849″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″][/rb_sc_text][vc_row_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1571656799750{padding-top: 10px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1571656799766{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner][rb_sc_blog post_tax=”category” post_category_terms=”strategy” layout=”3″ thumb_size=”large” enable_carousel=”1″ post_hide_meta_override=”1″ post_hide_meta=”author” total_items_count=”4″ items_pp=”4″ chars_count=”80″ hover_animate=”1″ background_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ accent_color=”#ffaf00″ meta_color=”#3e4a59″ date_color=”#3e4a59″ date_background=”#ffffff” active_dot=”#ffaf00″ arrows_color=”#3e4a59″ btn_font_color=”#3e4a59″ btn_border_color=”#e2e2e2″ btn_arrow_color=”#ffaf00″ btn_background=”#ffffff” date_gradient_1=”#ffffff” date_gradient_2=”#ffffff” category_bg=”#eef1fd” category_color=”#3e4a59″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” equal_height=”yes” bg_rb_color=”gradient” rb_gradient_color_from=”#238fd3″ rb_gradient_color_to=”#1fd2b5″ rb_gradient_opacity=”100″ particles=”1″ particles_width=”100%” particles_height=”100%” particles_start=”bottom_left” particles_size=”80″ particles_count=”5″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1572870287778{margin-bottom: -100px !important;padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” particles_image=”63″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1572870287781{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572870287782{padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column width=”1/3″ hide_bg_portrait=”1″ animation_load=”fade_left” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ css=”.vc_custom_1562653862300{padding-top: 60px !important;}” offset=”vc_col-lg-5 vc_hidden-sm” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1562653862303{padding-top: 105px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653862307{padding-top: 0px !important;}”][rb_sc_image bg_hover=”3d” max_tilt=”12″ perspective=”1500″ speed=”400″ image=”3376″][/vc_column][vc_column bg_size=”contain” customize_bg_mobile=”1″ bg_size_mobile=”custom” custom_bg_size_mobile=”170%” hide_bg_mobile=”1″ animation_load=”fade_left” animation_duration=”500″ css=”.vc_custom_1572870312247{padding-top: 20px !important;padding-right: 157px !important;padding-bottom: 120px !important;padding-left: 157px !important;background-image: url(https://arvintabligh.com/wp-content/uploads/2019/10/01_4.png?id=3733) !important;}” offset=”vc_col-lg-7 vc_col-md-8 vc_col-xs-12″ custom_styles_landscape=”.vc_custom_1572870312248{padding-right: 140px !important;padding-bottom: 85px !important;padding-left: 140px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572870312251{margin-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}”][rb_sc_text title=”درخواست خود را ارسال کنید” show_divider=”1″ customize_align=”1″ module_alignment=”center” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″ customize_size_landscape=”1″ title_size_landscape=”36px” custom_styles=”.vc_custom_1586613982328{padding-top: 100px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1586613982346{padding-top: 25px !important;}”]با داشتن اطلاعاتتون بهتر میتونیم کمکتون بکنیم.[/rb_sc_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]